Almanya’da Oturum İzni Almak ve Almanya’da Daimi (Süresiz) Kalmak

Almanya’da oturum izni alabilmek için veya orada ikamet edebilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Kural olarak, kişinin oturma iznine (örneğin vize) sahip olması, meşru bir ikamet amacı gütmesi ve finansmanın güvence altına alınması gerekmektedir.

İçindekiler

Almanya’da oturum izni ile giriş, İkamet Yasası’nda (AufenthG) düzenlenmiştir. İkamet Yasası hükümleri, İkamet Yönetmeliği ve Çalışma Yönetmeliği ile tamamlanır. Hareket özgürlüğüne sahip AB vatandaşları, aile üyeleri veya diplomatları için geçerli değildir.

Yabancıların Almanya’ya girmek ve Almanya’da kalmak için genellikle oturma iznine ihtiyaçları vardır. İkamet Yasası aşağıdaki ikamet başlıklarını sağlar:

 • Vize
 • Oturma izni
 • Mavi kart AB
 • BİT kartı
 • Mobil ICT kartı
 • Kalıcı oturma izni
 • Kalıcı Oturma İzni – AB

Oturma izni, elektronik oturma izni (eAT) şeklinde verilir.

Kartın içinde, kart sahibinin kişisel verilerinin, ikamet veya iş hukuku gerekliliklerinin ve biyometrik özelliklerinin (fotoğraf ve iki parmak izi) saklandığı görünmez bir çip bulunur.

Kalma Süresi

Bir Schengen eyaletinde (Almanya dahil) 180 günlük süre başına 90 güne kadar kalışlar AB yasalarına göre düzenlenir. Turizm, arkadaş veya aile ziyareti ve iş amaçlı kısa süreli konaklamalar mümkündür.

Yerleşim izni ve daimi ikamet izni – AB, sınırsız bir süre için geçerlidir.

Oturma izinleri her zaman sınırlı bir süre için verilir. Lisans ilk verildiğinde yerine getirilmesi gereken şartlar hala karşılanıyorsa, uzatma mümkündür. Uzatma durumunda, yabancının uyum kursuna düzgün bir şekilde katılma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği de önemlidir.

Kalma Sebebi

Prensip olarak, oturma izni sadece belirli bir amaç için verilebilir. İkamet Yasası aşağıdaki ikamet amaçlarını sağlar:

 • Eğitim (§§ 16-17 AufenthG)
 • Kazançlı istihdam (§§ 18 ff. İkamet Yasası)
 • Uluslararası hukuk, insani veya siyasi nedenler (§§ 22-26, 104a, 104b AufenthG)
 • Aile birleşimi (§§ 27-36 AufenthG)
 • Özel oturma hakları (§§ 37-38a AufenthG)

Her hibe kendi gereksinimlerine tabidir.

ICT kartı ve mobil ICT kartı, yönetici, uzman ve kursiyerlerin kurum içi transferleri için özel oturma izinleridir. Yabancı, Avrupa dışındaki bir şirketin yurtiçi şubesinde sınırlı bir süre çalıştığında verilir.

Yerleşim izni ve daimi ikamet izni – AB çeşitli amaçlar için mümkündür. Örneğin, işgücü piyasasına erişim ve sosyal yardımlar açısından yabancılar ile Alman vatandaşları arasında kapsamlı eşitlik. Bölüm 9 ve Bölüm 9a-9c AufenthG’de düzenlenen ihraçları için özel gereksinimler vardır. Belirli insan grupları için istisnalar vardır (örneğin, yüksek nitelikli kişiler veya tanınmış mülteciler için). Yerleşme izni ile AB daimi oturma izni arasındaki temel fark, AB daimi oturma izninin size başka bir AB üye devletine geçme hakkı vermesidir.

Kazançlı İstihdam

İkamet izni, ancak İkamet Kanununda belirtilmişse veya oturma izni buna açıkça izin veriyorsa, çalışmanıza izin verir. Yerleşim izni genellikle koşulsuz kazançlı istihdam yapma hakkına sahiptir.

Almanya’da İnsani Gerekçelerle Oturum İzni

İnsani nedenlerle verilen oturma izni, örn. B. § 23 veya § 25 İkamet Yasası uyarınca,

 1. maddeye göre oturma izni, İlgili Eyaleti veya Federal İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla verilmiş olmalıdır.
 2. maddeye göre oturma izni verilmesine yol açan nedenler özellikle şunlar olabilir:
 • Federal Göç ve Mülteciler Dairesi tarafından bir sığınma prosedüründe sığınma hakkı veya mülteci olarak tanınma,
 • Sınır dışı etme yasağı veya yurt dışına çıkışa engel bir durumun varlığı,
 • Olağanüstü zorluğun belirlenmesi

İnsani ikamet iznine bağlı olarak, belgeler ve ücretler farklılık gösterebilir.

Gereksinimler

 • §§ 22 – 25b İkamet Yasası uyarınca geçerli bir oturma iznine sahip olmak

Uzatılacak ikamet izinlerinin, İkamet Kanunun 22, 23, 23a, 24, 25, 25a veya 25b fıkralarına göre verilmiş olması gerekir.

 • İnsani neden hala var

Federal Göç ve Mülteciler Dairesi, sığınma hakkına sahip bir kişi veya mülteci olarak tanınmayı iptal ettiğinden veya artık ülkeyi terk etmek için herhangi bir engel bulunmadığından insani neden artık geçerli değilse, oturma izinleri uzatılamaz.

 

Almanya’da oturum

Oturma izni başka bir yabancılar dairesi tarafından verilmişse ve diğer yabancılar dairesinin bulunduğu bölgede ikamet etmeniz şartı aranmışsa, Devlet Göç İdaresi tarafından ikamet izni uzatılamaz.

 • Kişisel randevu gereklidir

Gerekli belgeler

 • Geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen pasaport

Tanınan ve geçerli bir pasaport ibraz edilecek. Aksi takdirde, menşe ülkenin yetkili makamlarından makul bir şekilde pasaport veya pasaport yerine geçen bir belge alınamayacağına dair kanıt sunulmalıdır.

 • İkamet Yasası’nın 25. maddesinin 1. ve 2. fıkralarına göre oturma izni sahiplerine, mülteciler için yeni bir seyahat belgesi düzenlenecektir.
 • 1 yeni biyometrik fotoğraf

35mm x 45mm, önden görünüm, tarafsız yüz ifadesi ve kapalı ağız, doğrudan kameraya bakıyor, açık renkli arka plan

 • Geçim belgesi (aslı ve kopyası)
 • Çalışanlar için: iş sözleşmesi, işverenin iş ilişkisinin sona ermediğine dair güncel teyidi (14 günden eski olmamak kaydıyla), oturma izninin son verildiği tarihten itibaren tüm maaş bordroları ve emeklilik sigortası geçmişi
 • Serbest meslek sahipleri için: ticaret sicilinden bir alıntı gibi burada belirtilen belgelerle birlikte bir vergi danışmanı, denetçi veya vergi temsilcisi tarafından doldurulmuş denetim raporu (bkz. formlar)
 • SGB II veya SGB XII uyarınca yardım alıyorsanız: sorumlu iş merkezi veya sosyal yardım kuruluşundan güncel bildirim
 • Ayrılmanın önündeki engelin kanıtı

Oturma izniniz AufenthG § 25’in 3 ila 5. paragraflarına göre mi verildi? Ülkeyi terk edemeyeceğinize dair kanıtları ekleyin (örneğin, sağlık sertifikaları, reşit olmayan çocuklar veya eşlerle aile ilişkisi kanıtı).

 • Almanya’daki ana ikametgâh belgesi
 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı) veya
 • Kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı

Almanya’da Profesyonellerin, Öğrencilerin, Kursiyerlerin, Bilim Adamlarının ve Öğretmenlerin Eşleri ve Çocukları için Oturum İzinleri

Aile birleşimi için oturma izni verilmesi veya uzatılması

 • Eşler için,
 • Eşcinsel partnerler
 • Veya çocuklar

Oturma izni olan ve Almanya’da bulunan yabancılar tarafından

 • Mesleki eğitim veya akademik eğitim almış vasıflı işçi olarak çalışmak
 • Bir eğitim kursuna başlamak, tamamlamak veya başarıyla tamamlamak,
 • Şirket içi eğitimi ve ileri eğitimi tamamlamak,
 • Yabancı mesleki niteliklerinin tanınması için kalıyorlar,
 • Bir üniversitede veya kamu araştırma kurumunda araştırma ve öğretim alanında iş sözleşmesi ile misafir bilim adamı, bilimsel veya teknik personel olarak çalışmak veya
 • Bir devlet okulunda, devlet onaylı özel alternatif okulda, tanınmış özel ek okulda veya bir üniversitede dil öğretimi için öğretmen olarak çalışmak.

Önemli Not:

Berlin’de birlikte yaşamak istediğiniz aile üyenizin sahibi

 • Başka bir nedenle oturma izni veya
 • Daimi oturma izni veya
 • Alman vatandaşlığı?

Ardından lütfen başka bir hizmet seçin (“Daha fazla bilgi” bölümüne bakın).

Gereksinimler

 • Berlin’deki ana konut

Berlin’de ikinci bir ev yeterli değil.

 • Ortak kişisel ziyaret

Başvuruyu bize sadece site üzerinden gönderebilirsiniz. Mümkünse lütfen randevu alınız.

 • Aile birlikteliği

Berlin’de ortak bir dairede yaşıyorlar.

Gerekli belgeler

 • Başvuru Formu

Formlar bölümüne bakın. Oturma iznine başvurmak isteyen her kişi için bir form doldurun. (oturma izninin uzatılması için gerekli değildir)

 • Geçerli pasaport
 • Yakın tarihli biyometrik vesikalık fotoğraf

Fotoğraf yeni olmalıdır. Elektronik pasaportlar için fotoğraf gereksinimlerini karşılayın.

 • Eşinize katılmak için: evlilik cüzdanı

(oturma izninin uzatılması için gerekli değildir)

 • Hayat arkadaşınıza katılmak için: ortaklık sertifikası

(oturma izninin uzatılması için gerekli değildir)

 • Size katılan çocuklar için: doğum belgeleri

(oturma izninin uzatılması için gerekli değildir)

 • Muhtemelen: velayet kanıtı

Bir ebeveynle yaşamak için Berlin’e gelmek istiyorsanız ve diğer ebeveyn Almanya’da yaşamıyor. (oturma izninin uzatılması için gerekli değildir)

 • Tüm yabancı belgeler için: tercüme, ek bir apostil veya yasallaştırma

Tüm yabancı belgelerin onaylı bir çevirisini gönderin. Menşe ülke, ayrıca sertifika için bir apostille veya yasallaştırmaya ihtiyacınız var.

 • Mevcut kira tutarını belirten kira sözleşmesi
 • Sağlık Sigortası

Güvenli bir geçim, yeterli sağlık sigortası kapsamını da içerir. Yasal sağlık sigortasına sahip kişiler yeterli derecede sigortalıdır. Özel sağlık sigortası olanlar, sağlık sigortasının türüne ve kapsamına dikkat etmelidir. Bununla ilgili daha fazla bilgi için lütfen “Formlar” bölümündeki broşürü okuyun.

 • Ailenin geçimini gösteren belge
 • Çalışanlar için: iş sözleşmesi, mevcut çalışma belgesi, son 6 maaş bordrosu
 • Öğrenciler ve kursiyerler için: son 6 aya ait banka hesap özetleri / burs belgeleri / bloke hesap / taahhüt beyanları / geçici öğrenci işleri gibi diğer gelir belgeleri
 • İlgili eyaletteki’deki ana ikametgâh belgesi
 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı) veya
 • Kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı

Almanya’da Mesleki Eğitim Almış Vasıflı İşçiler için Oturum İzni

Mesleki eğitimleri ile kalifiye oldukları bir işte çalışmak isteyen, akademik derecesi olmayan vasıflı işçiler için oturma izninin uzatılması.

Oturma izni dört yıla kadar verilir. İş sözleşmesinin daha kısa süreli olması veya Federal İş Kurumu’nun onayının daha kısa bir süre ile sınırlı olması halinde, oturma izni dört yıldan daha kısa bir süre için verilir ve münferit durumlarda uzatılır.

Gereksinimler

 • İş sözleşmesi veya özel iş teklifi

Bir iş sözleşmesi zaten mevcut olmalıdır, bir taslak da olabilir.

 • Federal İş Kurumu’nun onayı

İstihdam amaçlı oturma izni, genellikle ancak Federal İş Kurumu muvafakat verdiği takdirde verilebilir.

 • Profesyonel ehliyet

Bir mesleğin icrası için (örneğin hemşirelik) izin gerekiyorsa, oturma izni verilmeden önce bu iznin varlığı veya vaadi kanıtlanmalıdır.

 • Yeterlilik denkliği

Kalifiye işçi olarak oturma izni için, en az 2 yıllık eğitimden sonra bir Alman mesleki yeterliliğine sahip olmak veya eşdeğer bir yabancı mesleki yeterliliğe sahip olmak gereklidir. Yabancı bir mesleki yeterlilik, bir tanıma kuruluşu tarafından kontrol edilmeli ve denkliği belirlenmelidir.

“Daha fazla bilgi” bölümünde konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 • Uygun emekli maaşı (sadece 45 yaşını doldurmuşsanız)

Kalifiye işçi olarak oturma izninin verilmesi genellikle 45 yaşından ve uygun bir emeklilik planına sahip olmaktan itibaren gereklidir.

 • Genel emeklilik sigortasındaki yıllık tarhiyat limitinin yüzde 55’ine tekabül etmelidir. 2022 yılı için bu, aylık brüt en az 3,878.00 Euro’luk bir gelire tekabül etmektedir.
 • Diğer kamu veya özel kaynaklardan hâlihazırda yeterli emeklilik hükmü mevcutsa, daha düşük olabilir.
 • Berlin’deki ana konut
 • Kişisel randevu gereklidir

Mümkünse randevu alınmalıdır.

Gerekli belgeler

 • Geçerli pasaport
 • 1 yeni biyometrik fotoğraf

35mm x 45mm, önden görünüm, tarafsız yüz ifadesi ve kapalı ağız, doğrudan kameraya bakıyor, açık renkli arka plan

 • İş sözleşmesi

Almanya’da bir istihdam ilişkisi gerekçelendirilmelidir. Almanya’da bir daimi kuruluş gereklidir.

 • Mesleki eğitim almış bir uzman olarak yeterlilik belgesi

Kanıt (orijinalinde) hakkında

 • Tamamlanmış Almanca mesleki eğitim, minimum süre 2 yıl veya
 • Eşdeğer olarak tanınan bir yabancı mesleki yeterlilik (tanıma bildirimi)

“Daha fazla bilgi” bölümünde konu hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

 • İstihdam beyanı formu (doldurulmuş)
 • Oturma izni başvuru formu (doldurulmuş)

Sadece ikamet izninin ilk başvurusu / düzenlenmesi için gereklidir.

 • Profesyonel ehliyet

Yalnızca gerekirse (gereksinimlere bakın)

 • Yaşam alanını belirten kira sözleşmesi veya satın alma sözleşmesi

Orijinal halinde

 • Yaşam masrafları

Aylık kiralama maliyetlerinin (örn. cari banka özeti) veya kullanılan mülkün maliyetlerinin (aslında) kanıtı

 • Çalışma belgesi (Yalnızca oturma iznini uzatırken)

İş ilişkisinin sona ermemiş (14 günden eski olmayan) süresinin işveren tarafından teyidi

 • Maaş bordroları: Aynı işverenle daha fazla çalışma için oturma izninin uzatılması durumunda

İlk 2 ve son 2 ay için net kazanç kanıtı

 • Sağlık sigortanızın kanıtı

Yasal sağlık sigortası ile:

 • Fotoğraflı elektronik sağlık kartı
 • Sağlık sigortasının güncel teyidi

Özel sağlık sigortası ile:

 • Katkılarınızı ödediğinize dair kanıt, örneğin banka hesap özetleri
 • Sigortacıdan sertifika

Sertifika, sigortanın türünü, kapsamını ve süresini belirtmelidir. Lütfen sigortacınıza, kazançlı istihdam için oturma izni belgesine ihtiyacınız olduğunu bildirin.

 • İlgili eyalet’deki ana ikametgâh belgesi
 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı) veya
 • Kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı

Almanya’da Dil Kursuna Katılmak için Oturum İzni

Almanya’da bir eğitim kursuna hazırlanma amacı gütmeyen bir dil kursuna katılmak için en fazla bir yıllık oturum izni verilebilir.

Gereksinimler

 • Yoğun dil kursu

Almanca öğrenmek için oturma izni sadece yoğun bir dil kursuna katılım için verilebilir.

Süresinin başlangıçtan itibaren zamanla sınırlı olduğunu, genellikle günlük dersleri (haftada en az 18 ders) içerdiğini ve kapsamlı Almanca dil becerileri edinmeyi amaçladığını varsayar. Akşam ve hafta sonu kursları bu gereksinimleri karşılamamaktadır.

 • Şehirdeki ana konut
 • Kişisel randevu gereklidir

Gerekli belgeler

 • Geçerli pasaport
 • 1 yeni biyometrik fotoğraf

35mm x 45mm, önden görünüm, tarafsız yüz ifadesi ve kapalı ağız, doğrudan kameraya bakıyor, açık renkli arka plan

 • “İkamet izni başvurusu” formu (doldurulmuş)
 • Yoğun dil kursunun kanıtı
 • En az 3 aylık bir dil kursu için dil okulundan alınan sertifika
 • Dil okulu ile sözleşme

 

 • Sağlık sigortası (sigorta kartı)

Herhangi bir yasal sağlık sigortası yeterlidir. Seyahat sağlık sigortası da dil kursu süresi için yeterlidir.

 • Güvenli geçim araçlarının kanıtı
 • Bir Alman bankasında 11.040.00 EUR tutarında bloke hesap,
 • Bir üçüncü şahıs tarafından resmi bir formda taahhüt beyanının sunulması veya
 • Velilerin dil kursu süresince geçimlerini sağlayabileceklerine dair noter tasdikli beyanı ve velilerin son altı aylık gelirlerinin kanıtı
 • İlgili şehir’deki ana ikametgâh belgesi
 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı)

Veya

 • Kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı

Almanya’da Eğitim için Oturum İzni

Almanya’da bir eğitim kursuna devam etmek veya yürütmek amacıyla oturum izninin verilmesi ve uzatılması

Gereksinimler

 • Üniversite yeri

Oturma izninin verilebilmesi için, kursa giriş veya şartlı kabulün mevcut olması gerekir.

 • Kişisel randevu gereklidir
 • Berlin’deki ana konut

Gerekli belgeler

 • Geçerli pasaport
 • 1 yeni biyometrik fotoğraf

35mm x 45mm, önden görünüm, tarafsız yüz ifadesi ve kapalı ağız, doğrudan kameraya bakıyor, açık renkli arka plan

 • “İkamet izni başvurusu” formu

Yalnızca ilk kez başvurular için gereklidir.

 • Geçim belgesi
 • İlk sayı için: örneğin 10.032,00 EUR karşılığında bir Alman bankasında bloke hesap / resmi formda taahhüt beyanı / burs belgesi / velilerin öğrenimleri süresince geçimlerini güvence altına almak için noter tasdikli beyanları ve ebeveynlerinin kanıtı ile ‘Son altı aydaki gelir
 • Yenileme durumunda: son altı aya ait banka hesap özetleri
 • Krankenversicherung

Der Nachweis eines gesicherten Lebensunterhalts umfasst auch einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Gesetzlich Krankenversicherte sind ausreichend versichert. Privat Krankenversicherte müssen auf Art und Umfang ihrer Krankenversicherung achten. Für mehr Informationen dazu bitte das Merkblatt lesen.

 • Kayıt veya şartlı kabul belgesi
 • Berlin’deki ana ikametgâh belgesi
 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı)

Veya

Kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı

Almanya’da Serbest Meslek için Oturum İzni

Almanya’da Serbest meslek için oturum izni verilebilir.

 • Almanya’da şirket kurmak isteyen girişimciler
 • bağımsız tüccarlar ve
 • Girişimci sorumluluk taşıyorlarsa, ortaklıkların ve şirketlerin genel müdürleri ve yasal temsilcileri.

Serbest çalışanlar için diğer gereklilikler geçerlidir (“Daha fazla bilgi” altındaki “|Serbest çalışma için oturma izni – verme” hizmetine bakın).

Gereksinimler

 • Berlin’deki ana konut
 • Berlin Eyaletinin ekonomik çıkarları

Bir yabancıya, aşağıdaki durumlarda serbest meslek sahibi olarak çalışması için oturma izni verilebilir:

 • Ekonomik bir çıkar veya bölgesel bir ihtiyaç varsa,
 • faaliyetin ekonomi üzerinde olumlu bir etkisinin olması beklenebilir ve
 • Uygulamanın finansmanı, özsermaye veya bir kredi taahhüdü ile güvence altına alınmıştır.

İstisna: Üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim adamları için farklı sınav standartları geçerlidir.

 • Üniversite mezunları, araştırmacılar ve bilim adamları arasında

Yabancılar için farklı bir değerlendirme standardı geçerlidir.

 • Almanya’yı eyalet, eyalet tarafından tanınan veya karşılaştırılabilir bir eğitim kurumunda başarıyla tamamlamış veya
 • Almanya’da bilim insanı olarak çalışmak ve oturma iznine sahip olmak.

Amaçlanan aktivite, kurs veya aktivite sırasında edinilen bilgilerle bir araştırmacı veya bilim adamı olarak bir bağlantı göstermelidir.

 • Uygun emeklilik yardımları (yalnızca 45 yaşını doldurmuşsanız)

2022’deki başvurular aşağıdakiler için geçerlidir:

Gelecekte, 67 yaşına geldiğinizde yapmak zorunda kalacaksınız.

 • 340,47 Euro’luk aylık emekli maaşı (en az 12 yıl için)
 • Veya 195.104,00 Euro’luk varlıklar bertaraf edebilir.

Uyruklular, emeklilik hükmü kanıtı gerekli değildir: Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Japonya, Filipinler, Sri Lanka, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri

Sınırsız yerleşim izni ile yaş ve uyruk ne olursa olsun, her zaman uygun emekli maaşı hükmünün kanıtı sunulmalıdır.

 • Kişisel randevu gereklidir

Randevu mümkünse randevu ile yapılmalıdır.

Gerekli belgeler

 • Geçerli pasaport
 • 1 yeni biyometrik fotoğraf

35mm x 45mm, önden görünüm, tarafsız yüz ifadesi ve kapalı ağız, doğrudan kameraya bakıyor, açık renkli arka plan

 • “İkamet izni başvurusu” formu

Yalnızca ilk kez oturma izni başvurusu yaparken gereklidir.

 • İş planı

İş planınızı oluşturmaya yönelik ipuçlarını, örneğin Federal Ekonomik İşler ve Enerji Bakanlığı’nın iş kurma portalında – BMWi’de bulabilirsiniz (“Daha fazla bilgi” bölümüne bakın).

 • Finansman planı

“Formlar” bölümüne bakın

 • CV / özgeçmiş

Profesyonel kariyer, niteliklerin kanıtı, diplomalar, referanslar/sponsorlar

 • Üniversite mezunları için: Üniversiteden açıklama

Üniversite eğitimi sırasında edinilen bilgiler ve iş fikri ile bağlantısı hakkında üniversiteden açıklama

 • Üniversite mezunları için: Almanya’da devlet tarafından tanınan bir üniversiteden veya benzer bir eğitim kurumundan alınan diploma

Orijinal hali

 • Araştırmacılar ve bilim adamları için: Önceki işverenin beyanı

Bir araştırmacı/bilim insanı olarak faaliyet ile iş fikri arasındaki bağlantıya ilişkin önceki işverenden (örneğin araştırma kurumu) alınan beyan

 • Ticaret sicili özeti

Ancak en azından noter aracılığıyla ticaret siciline yapılan başvuru; orjinalinde

 • İşletme kaydı

Sadece ticaret siciline giriş gerekmediği takdirde; orjinalinde

 • Sağlık Sigortası

Geçim kanıtı ayrıca yeterli sağlık sigortası kapsamını da içerir. Yasal sağlık sigortasına sahip kişiler yeterli derecede sigortalıdır. Özel sağlık sigortası olanlar, sağlık sigortasının türüne ve kapsamına dikkat etmelidir. Daha fazla bilgi için lütfen broşürü okuyun (“Daha fazla bilgi” bölümüne bakın).

 • Kira sözleşmesi veya ev sahipliği kanıtı
 • Yaşam masrafları

Aylık kiralama maliyetlerinin (cari banka özeti) veya işgal edilen mülkün maliyetlerinin kanıtı; her biri orijinalinde

 • Uygun emeklilik yardımları (yalnızca 45 yaşını doldurmuşsanız)

Yeterli bir emekli aylığınızın olduğunu kanıtlayabilirsiniz (“Gereksinimler” bölümüne bakın):

 • Bireysel emeklilik sigortası veya hayat sigortası aracılığıyla bir sigorta teklifi
 • Kendi serveti
 • Tahakkuk eden emeklilik hakları veya
 • İş varlıkları
 • Berlin’deki ana ikametgâh belgesi
 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı) veya
 • Kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı

Almanya’da Blue Card ile Oturum İzni

Üniversite diplomanız varsa, Almanya’da Blue Card ile oturum ve çalışma izni alabilirsiniz. Bunun için belirli bir asgari ücret gerekir.

AB Blue Card’ın çalışma için oturma iznine göre çeşitli avantajları vardır. Örneğin sınırsız ikamet hakkını daha hızlı elde etmek için kullanabilirsiniz. “Daha fazla bilgi” bölümündeki avantajlar hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.

AB Mavi Kartı maksimum 4 yıl geçerlidir. Belirli süreli bir iş sözleşmeniz varsa, daha kısa bir süre için de geçerli olabilir. Normalde iş sözleşmenizden 3 ay daha uzun süre geçerlidir.

İstihdamın ilk 2 yılında, iş değiştirmeden önce sorumlu göçmenlik makamlarından izin alınmalıdır.

İlgili Eyalet’de oturma iznine de ihtiyacı olan yabancı aile üyeleriniz var mı?

Lütfen AB Mavi Kart ve aile üyelerinizin oturma izinlerine başvurmak için ortak bir randevu alın.

Gereksinimler

 • Belirli bir üniversite derecesi

Sizde;

 • Bir Alman üniversitesinden bir diploma veya
 • Almanya’da tanınan yabancı bir üniversiteden alınan diploma veya
 • Yabancı bir üniversiteden bir Alman derecesi ile karşılaştırılabilir başka bir derece mevcut.

Yabancı yeterliliğinizin “anabin” veri tabanında tanınıp tanınmadığını kontrol edebilirsiniz. Bu veritabanına bir bağlantı “Daha fazla bilgi” bölümünde bulunabilir. Dereceniz bu veritabanında derecelendirilmemişse, derecenizi dereceniz için özel olarak değerlendirebilirsiniz. Bu ek maliyetler yaratır. Sertifikaların değerlendirilmesi hakkında daha fazla bilgiyi “Daha fazla bilgi” bölümünde bulabilirsiniz.

 • İş yeri

Hâlihazırda bir iş sözleşmeniz veya somut bir teklifiniz var.

 • Asgari ücret

AB Mavi Kartını ancak yeterince kazanırsanız alabilirsiniz. Ne kadar kazanmanız gerektiği işinize bağlıdır. 2022 yılı için aşağıdakiler geçerlidir:

 • Eksik bir işte çalışıyorsanız, ayda brüt 3.666,00 EUR veya daha fazla kazanmalısınız. (Bu, yılda 43.992.00 Euro’dur.) Kıtlık meslekleri, Almanya’da çok az işçi bulunan belirli mesleklerdir: doğa bilimcileri, matematikçiler, mimarlar, mekân planlayıcıları, şehir plancıları ve trafik planlayıcıları, tasarımcılar, mühendisler ve mühendislik bilimcileri, tıp doktorları (hariç diş hekimleri), bilgi ve iletişim teknolojisindeki akademik profesyoneller.
 • Başka bir meslekte çalışıyorsanız, ayda brüt 4.700,00 EUR veya daha fazla kazanmalısınız. (Bu, yılda 56.400,00 Euro’dur.)
 • Başarı ikramiyeleri ve diğer tamamen değişken özel ödemeler dikkate alınmaz.
 • Muhtemelen: Federal İş Kurumu’nun onayı

Aşağıdaki durumlarda Federal İş Kurumu’nun onayına ihtiyacınız vardır:

 • Düşük bir işte çalışmak ve
 • Ayda brüt 4.700,00 Euro’dan az kazanmak.
 • Mesleğe bağlı olarak: Bir mesleği uygulama izni

Bazı meslekler için, örneğin tıp doktorları için özel bir izne ihtiyacınız vardır. Böyle bir izne ihtiyacınız olup olmadığını bilmiyorsanız, lütfen işvereninize sorun.

 • Sağlık Sigortası

Almanya’da ya yasal sağlık sigortası ya da benzer bir özel sağlık sigortası şirketi ile sağlık sigortanız var. Yabancı sağlık sigortası yeterli değildir.

 • Berlin’deki ana ikamet yeri

Berlin’de yaşıyorlar. Berlin’de ikinci bir ev yeterli değil.

 • Kişisel görünüm

Lütfen başvuruyu siteye gönderin. Bunun için randevu almanızı tavsiye ederiz.

Gerekli belgeler

 • “İkamet izni başvurusu” formu (doldurulmuş)

Sadece ilk kez başvurular için gereklidir

 • Federal İş Kurumu’nun onayı için: ek form
 • “Çalışma beyanı” formu (işvereniniz tarafından doldurulur)
 • Pasaportunuz
 • İkamet belgeniz

Örneğin

 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı) veya
 • Ev sahibinden kira sözleşmesi ve taşınma onayı (ev sahibi onayı),
 • En son biyometrik fotoğraf

Fotoğraf yeni olmalıdır. Elektronik pasaportlar için fotoğraf gereksinimlerini karşılamalıdır.

 • Üniversite sertifikası (aslı)
 • Gerekirse: referansların değerlendirilmesi

Yabancı diplomanız “anabin” veritabanında derecelendirilmemişse, lütfen Yabancı Eğitim Merkez Ofisi’nden (ZAB) bir sertifika gönderin.

 • İş sözleşmeniz veya iş teklifiniz (aslı)
 • Gerekirse: bir mesleği icra etme ruhsatı
 • Sağlık sigortanızın kanıtı

Yasal sağlık sigortası ile:

 • Fotoğraflı elektronik sağlık kartı
 • Sağlık sigortasının güncel teyidi

Özel sağlık sigortası ile:

 • Katkılarınızı ödediğinize dair kanıt, örneğin banka hesap özetleri
 • Sigortacıdan sertifika

Sertifika, sigortanın türünü, kapsamını ve süresini belirtmelidir. Lütfen sigortacınıza, kazançlı istihdam için oturma izni belgesine ihtiyacınız olduğunu bildirin.

 • Yaşam alanını belirten kira sözleşmesi veya satın alma sözleşmesi

Orijinal halinde

 • Yaşam masrafları

Aylık kiralama maliyetlerinin (örn. cari banka özeti) veya kullanılan mülkün maliyetlerinin (aslında) kanıtı

Almanya’da Serbest Meslek Sahipleri için Süresiz Daimi Oturum İzni

Almanya’da serbest meslek sahibi girişimcilik faaliyeti için oturma izni aldıysanız, 3 yıl sonra sınırsız yerleşim izni alabilirsiniz.

Özellikle, bir gerekliliktir

 • İşinizi başarıyla kurdunuz ve
 • Gelirden kendiniz ve aile fertlerinizin geçimini sağlayabilmek.

Yerleşme izni, “Gereksinimler” bölümünde listelenen tüm şartlar yerine getirildiği takdirde verilebilir. Burs için herhangi bir hak yoktur.

İpuçu: Freelance olarak çalışıyorsanız yerleşim iznini en erken 5 yıl sonra alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Daha fazla bilgi” bölümüne bakın.

Gereksinimler

 • Girişimcilik faaliyeti için 3 yıllık oturma izni (serbest değil)

İkamet Yasası’nın 21. maddesinin 1. paragrafı veya 2a paragrafına göre, oturma izniniz serbest meslek sahibi girişimcilik faaliyeti için verilmiş olmalıdır.

o İkamet Yasası’nın 21. Maddesi 5. Fıkrasına göre oturma iznine sahip serbest çalışan olarak çalışıyorsanız, ancak 5 yıl sonra yerleşim izni alabilirsiniz. O zaman diğer koşullar da geçerlidir. Daha fazla bilgi için “Daha fazla bilgi” bölümüne bakın.

 • Yeterli gelir

Girişimci faaliyetinizden elde ettiğiniz gelir, sizin ve aile üyelerinizin geçimini güvence altına alabilmelidir. Aile üyelerinizden elde edilen gelirler veya sermaye varlıklarından elde edilen kazançlar dikkate alınamaz.

 • Yeterli sağlık sigortası

Güvenli bir geçim kaynağı, siz ve aile üyeleriniz için yeterli sağlık sigortasını da içerir:

 • Yasal sağlık sigortası ile yeterince sigortalısınız.
 • Özel sağlık sigortanız varsa, lütfen sağlık sigortanızın türüne ve kapsamına dikkat ediniz.
 • Bu konuda daha fazla bilgi için lütfen sağlık sigortası bilgi sayfasını (“Formlar” bölümünde) okuyunuz.
 • Emeklilik hükmü

2022’deki başvurular için aşağıdakiler geçerlidir:

Gelecekte, 67 yaşına geldiğinizde yapmak zorunda kalacaksınız.

 • Aylık 1.340,47 EUR (en az 12 yıl) emekli maaşı alıyorsa
 • Veya 195.104,00 EUR tutarında varlıkları olan
 • Suç yok

Para cezaları bile yerleşim izni verilmesini engelleyebilir.

 • İlgili eyalet’deki ana konut

Gerekli belgeler

 • Başvuru

Lütfen resmi olmayan yazılı bir başvuru gönderin.

Lütfen belgelerin kopyalarını başvurunuza ekleyin (“Gerekli belgeler”). Daha sonra ya bir randevu davetiyesi ya da bir ücret bildirimi alacaksınız.

 • Oturma izninizle birlikte geçerli pasaport

Oturma izniniz, İkamet Yasası’nın 21. maddesinin 1. paragrafı veya 2a paragrafı uyarınca verilmiş olmalıdır. Freelance olarak çalışıyorsanız yerleşim iznini en erken 5 yıl sonra alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için “Daha fazla bilgi” bölümüne bakın.

 • 1 yeni biyometrik fotoğraf

35mm x 45mm, önden görünüm, tarafsız yüz ifadesi ve kapalı ağız, doğrudan kameraya bakıyor, açık renkli arka plan

 • Denetim raporu formu (doldurulmuş)

Denetim raporunda belirtilen belgelerle birlikte, Denetim raporu tarafından doldurulmalıdır.

 • Vergi danışmanı,
 • Denetçi veya
 • Vergi Acenteleri
 • Kira sözleşmesi veya satın alma sözleşmesi

Kendi mülkünüzün (ev veya apartman) yaşam alanı ve aylık kirası veya yaşam maliyetleri kanıtlanmalıdır.

 • Sağlık Sigortası

Lütfen yasal sağlık sigortanızın sigorta kartını veya özel bir sağlık sigortası şirketinin sigorta poliçesini ibraz edin.

 • Emeklilik hükmü

Yeterli bir emekli aylığınızın olduğunu kanıtlayabilirsiniz (“Gereksinimler” bölümüne bakın):

 • Bireysel emeklilik sigortası veya hayat sigortası
 • Kendi serveti
 • Tahakkuk eden emeklilik hakları veya
 • İş varlıkları
 • Entegrasyon kursu için sertifikalar

Entegrasyon kursuna başarılı katılım için “Entegrasyon kursu sertifikası” veya final sınavlarının sonuçlarının sertifikası

Almanya’da Blue Card Sahipleri için Süresiz Daimi Oturum İzni

Almanya’da Blue Card ınız varsa, başvuru üzerine size Almanya’da süresiz yerleşim izni verilecektir. Bunun için zorundasın

 • En az 33 aydır çalışıyor olmak ve zorunlu sigortaya tabi olmak
 • Temel düzeyde Almanca bilgisine sahip olmak

Yeterli Almanca bilgisine sahipseniz bu süre sadece 21 aydır.

Gereksinimler

 • Geçerli bir AB Blue Cardına sahip olmak
 • En az 33 aylık çalışma ve temel Almanca bilgisi

Temel Almanca bilgisine sahipseniz, en az 33 aydır çalışıyor olmanız gerekir. Bu istihdam, bir AB Mavi Kartının verilmesi için gerekli şartları karşılamalıdır.

Temel Almanca dil becerileri, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesinin (GERR) A 1 seviyesine karşılık gelir.

 • En az 21 ay çalışmış ve yeterli Almanca bilgisi

Yeterli Almanca bilgisine sahipseniz, süre kısaltılır. En az 21 aydır çalışıyor olmanız yeterlidir. Bu istihdam, bir AB Mavi Kartının verilmesi için gerekli şartları karşılamalıdır.

Yeterli Almanca dil becerileri, Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesinin (CEFR) B1 seviyesine karşılık gelir.

 • Emeklilik hükmü

Çalışma süresi boyunca (33 veya 21 ay) yasal emeklilik sigortasına prim ödemiş olmanız gerekir. Bir özel sigorta şirketinden veya bir emeklilik tesisinden karşılaştırılabilir faydalar talebi için yapılan masraflar da kabul edilir.

 • Sağlık sigortası dâhil güvenli geçim kaynağı

Yeterli sağlık sigortası kapsamı da güvenli bir geçim kaynağının bir parçasıdır. Yasal sağlık sigortası ile yeterince sigortalı olursunuz. Özel sağlık sigortanız varsa lütfen sağlık sigortanızın türüne ve kapsamına dikkat ediniz. Bununla ilgili daha fazla bilgi için lütfen sağlık sigortasına ilişkin bilgi sayfasını okuyun (“Formlar” bölümünde).

 • Suç yok

Para cezaları bile yerleşim izninin verilmesini engelleyebilir.

 • Berlin’deki ana konut

Gerekli belgeler

 • Başvuru

Lütfen resmi olmayan yazılı bir başvuru gönderin.

Lütfen belgelerin kopyalarını başvurunuza ekleyin (“Gerekli belgeler”). Daha sonra ya bir randevu davetiyesi ya da bir ücret bildirimi alacaksınız.

 • AB Mavi Kartınızla birlikte geçerli pasaport
 • 1 yeni biyometrik fotoğraf

35mm x 45mm, önden görünüm, tarafsız yüz ifadesi ve kapalı ağız, doğrudan kameraya bakıyor, açık renkli arka plan

 • Gelir Belgesi
 • İş sözleşmesi
 • Son altı aya ait net maaş belgesi
 • Mevcut işveren belgesi (14 günden eski olmayan)
 • Kira sözleşmesi veya satın alma sözleşmesi

Kendi mülkünüzün (ev veya apartman) yaşam alanı ve aylık kirası veya yaşam maliyetleri kanıtlanmalıdır.

 • Emeklilik hükmü
 • Emeklilik bilgileri veya Alman emeklilik sigortasından alınan emeklilik bilgileri veya
 • Bir sigorta veya emeklilik planı ya da sigorta şirketinden karşılaştırılabilir emeklilik yardımlarına hak kazandığına dair kanıt
 • Sağlık Sigortası

Şu belgeleri hazır bulundurun;

 • Yasal sağlık sigortanızın sigorta kartı veya
 • Özel bir sağlık sigortası şirketinin sigorta poliçesi
 • İlgili eyalet’deki ana ikametgâh belgesi
 • Dairenin tescil belgesi (kayıt onayı)

Veya

 • Kira sözleşmesi ve ev sahibinden taşınma onayı

Kayıt Ol

Güncel gelişmelerden haberdar olmak için abone olun

Kişisel Destek Alın

Şimdi Ara 0212 909 88 29