Almanya’da UG Şirket Kurulumu

Başlangıç Paket

 • Noter Randevusunun Sağlanması

 • Şirket Kuruluş Protokolünün Hazırlanması
 • Vekalet Hazırlanması ( Gerektiğinde )

 • Ticaret Sicil Kaydının Gerçekleşmesi

 • İşletme Kaydının Yapılması
 • Ticaret Sicil Kayıt Ücreti

 • Noter Ücreti

 • Noter Randevularına Refakat

 • Banka Hesabının Açılması
 • Vergi Kaydının Sağlanması

 • Açılış Bilançosunun Hazırlanması

 • Şeffaflık Sicil Kaydı

 • Şirket Kurulum Süresi 8 / 10 Hafta

Kurumsal Paket

 • Şirket İsim Sorgulaması

 • Noter Randevusunun Sağlanması

 • Şirket Kuruluş Protokolünün Hazırlanması
 • Vekalet Hazırlanması ( Gerektiğinde )

 • Ticaret Sicil Kaydının Gerçekleşmesi

 • İşletme Kaydının Yapılması
 • Ticaret Sicil Kayıt Ücreti

 • Noter Ücreti

 • Noter Randevularına Refakat

 • Banka Hesabının Açılması
 • Şahsi Banka Hesabının Açılması / İngilizce ve Almanca Bilgisi Şart
 • Vergi Kaydının Sağlanması

 • Açılış Bilançosunun Hazırlanması

 • Şeffaflık Sicil Kaydı

 • İş Yeri Sigorta Sicil Numarası
 • Avrupa Birliği KDV Numarası
 • EORI Numarası Başvurusu
 • Vergi ve Hukuk Danışmanlığı / 30 Dakika
 • Şirket Kurulum Süresi 8 / 10 Hafta

Yardıma ihtiyacın mı var?

Hemen formu doldurun ve uzmanımızdan ücretsiz randevu alın.

AB Danışmanlık ile Kendi Şirketinizi Basit Adımlarla Kurun

 1. Bizi seçin
 2. Uzmanlarımız size tavsiyede bulunsun.
 3. Firmanızın adını yetkili sanayi ve ticaret odası tarafından kontrol ettireceğiz
 4. İstediğiniz şehirde sizin için noter randevusu ayarlıyoruz
 5. Noter randevusu sonrası hızlı bir hesap açılışı için herşeyi hazırlıyoruz
 6. Ticaret siciline girdikten hemen sonra işletme siciliniiz ve vergi dairesi anketi tarafımızdan hazırlanacak
 7. Açılış bilançosu hazırlanmasını yapıyoruz
 8. Şirketiniz ile ticarete başlayın

Almanya’da UG Şirket Kurulumu Sıkça Sorulan Sorular

AB Danışman olmadan kurmak isterseniz:

⛔️ Ticaret sicil kaydı girişine kadar üç ay bekleme süresi

⛔️ Form hatalarından kaynaklanan gecikme ve ek maliyetler

⛔️ Tüm randevuların/başvuruların kendi organizasyonu (noter, banka, ticaret dairesi, vergi dairesi vb.)

⛔️ Noterde ve bankada müsait randevu yok

⛔️ Uzman tavsiyesi olmadan işlem yapma

AB danışman ile kurmak isterseniz:

✅ Danışmalarımızdan kişisel destek

✅ Yaklaşık üç hafta sonra ticaret siciline giriş*

✅ Form hatası yok

✅ Tüm randevuların/başvuruların/formalitelerin organizasyonu ve koordinasyonu

✅ Vergi danışmanlarımızın bilgilendirmesi

✅ Hatasız ve profesyonel danışmanlık

✅ 5.000’den fazla kurulmuş şirket tecrübesi

✅ Küçük başlangıç sermayesi mevcut

✅ Sorumluluk sınırlaması

✅ Düşük Başlangıç Maliyetleri

Bir girişimci şirketi (ug) kurmak, özellikle başlangıç Sermayeniz az olduğunda uygundur: bir girişimci şirketi kurmak için Kurucu başına 1 Euro depozito yeterlidir.

Aynı zamanda kendi varlıklarınızı da koruyabilirsiniz: tıpkı bir GmbH şirketinde olduğu gibi, bir Ug’nin (sınırlı sorumluluk) hissedarı olarak, yalnızca şirket Varlıklarınızdan sorumlusunuz – ancak özel Varlıklarınızdan değil. Bu şekilde Kurucular için sorumluluk riski mümkün olduğunca küçük kalır.

Kayıtlı sermaye: bir GmbH şirketinin kurulması için, kurucuların en az 25.000 Euro tutarında kayıtlı sermaye toplamaları gerekir. UG’DE (sınırlı sorumluluk) asgari Sermaye hissedar başına sadece bir Euro’dur.

Rezerv yükümlülüğü: her UG, şirketin varlıklarını kademeli olarak artırmak için yasal olarak her yıl birikmiş kârlar oluşturmakla yükümlüdür. Bu görev GmbH için geçerli değildir.

Ayni katkılar: bir Gmbh’de ayni Varlıklar, kuruluş sırasında ana sermaye olarak da yatırılabilir. UG’DE bu mümkün değil.

Yasal form ilavesi: UG’NİZİN resmi şirket adını kullandığınızda, her zaman “sınırlı sorumluluk” ilavesi eklenmelidir. Bu, örneğin faturalar, şirket internet sayfasındaki Baskınız ve ticari yazışmalar için geçerlidir.

Hissedarların pozisyonları ve UG’DEKİ hisseleri hakkında karar

Genel Müdürün görevine ilişkin karar

Şirket adı

Sermaye (hissedar başına en az 1 Euro)

Örnek protokol veya bireysel Tüzük

Bireysel bir tüzükte: hissedarlar listesi, ek düzenlemeler Hakkında Karar

UG zaten bir ortakla Tek Kişilik olarak kurulabilir. Zorunlu maksimum ortak sayısı yoktur. Tüzel kişiler (diğer şirketler) de bir UG’NİN ortağı olabilir.

Hayır kurulum paketlerinin içinde noter ve ticaret sicil masrafları da dahildir.

Bir UG’DE (sınırlı sorumluluk) şirket, özel Varlıklarıyla değil, şirket Varlıklarıyla sorumludur. Sorumluluk miktarı kayıtlı sermaye ile sınırlıdır. Sorumluluğun sınırlandırılması, ug Ticaret Siciline girildikten sonra gerçekleşir. UG yöneticisi sadece istisnai durumlarda sorumludur.

Örnek protokol şunları birleştirir:

Ana Sözleşme/Ana Sözleşme

hissedarlar listesi

Genel müdür ataması

Örnek bir protokol kullanmak istemiyorsanız veya kullanamıyorsanız, bir dernek/tüzük mutabakatına ihtiyacınız olacaktır. Terim bazen halk dilinde kullanılırörnek ana sözleşmeKullanılmış. Bu terim resmi olarak mevcut değildir, ancak genellikle model protokolü yerine yanlış kullanılır.

Bu isim, UG (sınırlı sorumluluk) anlamına gelir. Bunlara halk dilinde 1-Euro-GmbH, aynı zamanda Mini-GmbH veya kleine GmbH denir. Bu takma adların nedeni yasal form GmbH ile yakın ilişkidir: 2008 yılında girişimci şirket GmbH’nin özel bir formu olarak tanıtıldı. UG’Yİ tasarlarken, özellikle az başlangıç sermayesi ile hızlı bir şekilde bağımsızlığa başlamak isteyen Kurucuların ihtiyaçları ön plana çıktı. Bununla birlikte, sınırlı bir sorumluluktan yararlanmanız gerekir. Bu, UG’NİN yürürlüğe girmesinden önce sadece İngiliz Limited Şirketi gibi yabancı yasal formlarla mümkündü.

Şimdiye kadar UG şirketi online olarak kurmak mümkün değildir. Çünkü Almanya’da noter randevusu yerinde gerçekleşmeli, Genel müdürlerin şahsen görünmelidir. Sadece hissedarlar noter vekaletiyle temsil edilebilir.

Diğer tüm şirketlerde olduğu gibi, bir UG’DE aşağıdaki vergi türleri vardır:

Kurumlar Vergisi: yüzde 15

Kar dağıtımlarında sermaye kazancı vergisi (aynı zamanda ücretlendirme Vergisi olarak da adlandırılır): yüzde 25

İşletme vergisi: yüzde 3,5 kaldırma oranı (kaldırma oranı, şirketinizin bulunduğu yere bağlıdır)

Tüm satışlarda avans ve satış vergisi: sırasıyla %19 ve %7

Ücret vergisi: çalışanlar işe alındıktan sonra

Kurumlar Vergisi, sermaye kazançları vergisi ve Bordro vergisine ek olarak Dayanışma ek ücreti ve muhtemelen kilise Vergisi eklenir.

Evet, UG’nin yedeklerinin ve mevcut sermayesinin 25.000 Euro’ya kadar eklenmesi şartıyla bu mümkündür. UG hissedarları, sermayeyi yedek akçe ile artırmak için sözde sermaye artırımı kararı kullanabilirler. Bu noktadan itibaren, UG’yi bir GmbH’ye dönüştürmek mümkündür. Ancak, bir UG’yi GmbH’ye dönüştürme zorunluluğu yoktur!

Bir UG’nin hissedarları, şirketin sahipleri ve karar vericileridir: Genel kurulda UG’deki tüm temel süreçlere yalnızca hissedarlar karar verme hakkına sahiptir.

Bir UG yalnızca bir veya daha fazla hissedar tarafından kurulabilir. Ancak, örnek protokolü yalnızca en fazla üç UG hissedarı için kullanabilirsiniz. Örnek protokolün aksine, bir tüzükte kendi bireysel düzenlemeler yapılabilir, örn. B. Kar dağıtımı için.

Evet, girişimci bir şirketin her zaman en az bir genel müdüre ihtiyacı vardır. Hissedarlar tarafından atanır ve günlük işleri yürütmekten sorumludur. Ayrıca, UG genel müdürü şirketi harici olarak temsil eder. Yönetimin hakları, görevleri ve faaliyet alanları pay sahiplerinden önemli ölçüde farklıdır. Bu önemli gönderi asla hafife alınmamalıdır. Müdür görevlerini ihmal ederse , kişisel olarak sorumlu olur.

 

Kural olarak, UG tarafından istihdam edilir ve yönetim sözleşmesi olarak adlandırılan bir hizmet sözleşmesi ile bağlıdır. Bununla birlikte, genel müdür serbest meslek sahibi olarak kabul edilebilir – özellikle de çoğunluk hissesine sahip bir UG hissedarıysa.

Örnek protokol, yalnızca bir genel müdür sağlar. Birden fazla yönetici atamak istiyorsanız, bireysel ana sözleşmeye ihtiyacınız olacaktır.

Tüm UG hissedarlarının ve UG genel müdürlerinin katılımı her zaman tavsiye edilir. Pay sahiplerinden biri önemli nedenlerle engellenirse, temsilcinin bulunmadığı hissedardan onaylı vekaletname ibraz etmesi gerekir. Genel müdürün mevcudiyeti zorunludur. Birçok noterlik yetkili temsilciliği kabul etmemektedir.

Her hissedar, sermayeye en az bir euro katkıda bulunmalıdır. UG sermayesi için maksimum miktar 24,999 EUR’dur. Şirket kurulduğunda, sermayenin tam miktarı ve bunlara ilişkin paylar model protokol veya esas sözleşmeye kaydedilir. Noter atamasından sonra, belirtilen sermayenin tamamı bir işletme hesabına ödenmelidir. Yasal form UG ile sadece nakit katkılara izin verilir.

 

Sadece bir euro ile bir şirket kurmak mümkün olsa bile, pratikte UG sermayesi genellikle 300 ile 1.000 euro arasındadır.

Sermaye, UG’nin işletme hesabına ödenmelidir. Sadece nakit para yatırmaya izin verilir. Bu hesap, kuruluş sözleşmesi noterden gelir gelmez açılabilir.

Hayır, bu mümkün değil. Hisse sermayesi olarak 24.999 Euro’dan fazla katkıda bulunmak istiyorsanız, yasal şekil olarak bir GmbH seçmelisiniz. Bu, GmbH yasasının öngördüğü şeydir.

Evet, şirketin yasal adresi Almanya’da olmalıdır. Bu adres ticaret sicilindedir ve künye, fatura ve tüm ticari belgelerde bulunmalıdır. Yurtdışında ek şubeler mümkündür.

UG’nizin kısa bir şirket adına ihtiyacı var. Teknik terim şirkettir. UG şirket adını ayarlarken şu dört seçeneğiniz vardır:

Kişilerden sonra şirket adı verin (özel şirket): ör. B. Gregor Gründer UG (sınırlı sorumluluk)

Faaliyetler, mallar veya hizmetlerden sonra şirketi adlandırın (gerçek isim): ör. B. Çevrimiçi çocuk kitapçısı Schneider UG (sınırlı sorumluluk)

Şirketin adını bir fantezi teriminden (fantezi şirket) sonra verin: ör. B. Rompostomp UG (sınırlı sorumluluk)

İki veya daha fazla şirket adı seçeneğinin birleştirilmesi (karma şirket): ör. B. Blubberi Jutta Schmidt İçecek İthalatı UG (sınırlı sorumluluk)

UG şirket adı, herkesin görebilmesi için ticaret siciline girilir. Marka isimlerine benzer şekilde, mümkün olduğu kadar çok dilde anlaşılabilir ve ideal olarak hala dünya çapında mevcut olan fantezi terimlerine doğru büyüyen bir eğilim var.

 1. Yazım hataları için adı kontrol edin

Sicil mahkemenizin yargı yetkisindeki diğer şirketlerden farklı mı?

Boyutu, şekli veya kayıtlı ofisi hakkında yanıltıcı bilgiler içeriyor mu?

Şüphe durumunda, bölge hakimi, seçtiğiniz şirket adının ticaret siciline kaydedilip kaydedilmeyeceğine veya reddedileceğine karar verecektir. AB Danışmanlık, UG’nizin adını Sanayi ve Ticaret Odası tarafından kontrol ettirecektir.*

 

 1. İnternette adını araştırın

UG’nizin adı zaten varsa ve başka şirketler, kuruluşlar veya sanatçılar tarafından kullanılıyorsa, internette karıştırılma olasılığı çok yüksektir. Bu durumda, farklı bir şirket adı aramaya değer.

 

 1. İşletme kaydını arayın

Burada adın zaten Almanya’da kayıtlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Eğer öyleyse, karışıklık olasılığının çok mu büyük olduğuna veya şirketlerin bir arada var olup olamayacağına karar vermeniz gerekiyor.

 

 1. Alan kullanılabilirliğini kontrol edin

Şirket web siteniz mümkün olduğunca açık olmalıdır. Bu nedenle, bir işe başlamadan önce uygun, benzersiz bir alan adının mevcut olduğundan emin olmak önemlidir. Değilse, şirket adı uygun değildir. Düşünmeye devam et.

 

 1. Alman Ticari Marka ve Patent Ofisinin veritabanında arama yapın

İstediğiniz ad zaten bir ticari marka olarak korunuyorsa, şirket adını kullanarak eski hakları ihlal edebilirsiniz. Marka tescilini araştırarak daha sonra ürünlerinizin marka kanunu ile korunmasını da sağlayabilirsiniz.

 

 1. Hatasız bir şirket nesnesi formüle edin

UG’nizin faaliyet alanları, şirketin amacı olarak açık ve net bir şekilde özetlenmelidir. Şirket adınız ve şirketin amacı kontrol edilecektir. İtiraz olmaması halinde UG ticaret siciline işlenecektir.

 

*Şirket adının IHK kontrolü, teminatsız sadece bir ön kontroldür. Sonuç, yalnızca yetkili bölge yargıcının gönderdiğiniz adı kabul etme olasılığının ne kadar olduğuna dair bir eğilimi temsil eder. IHK kontrolü, marka tescilleri dizininde herhangi bir benzerlik veya kimlik araştırması içermemektedir.

 1. Hayır, bir UG genellikle bir denetleme kuruluna ihtiyaç duymaz. Bununla birlikte, bu kuralın iki istisnası vardır: girişimci şirket 500’den fazla kişiyi istihdam ediyorsa veya ana sözleşmede buna uygun bir düzenleme öngörülmüşse, UG bir denetleme kurulu seçmelidir.

 1. Bir UG kurulmuş olsa bile, şirket ancak gerekli sermaye işletme hesabına ödendikten sonra ticaret siciline kaydedilebilir. Bununla birlikte, GmbH’nin aksine, UG için bir Euro’luk bir sermaye zaten yeterlidir. Ancak kural olarak, UG’nin hissedarları işletme hesabına 500 ila 1.000 Euro arasında bir sermaye öder. Ayni katkılar, sermaye katkısı olarak UG’ye getirilemez. Pay sahiplerinin sermayeye katkı paylarının ne kadar yüksek olduğu örnek protokolde veya esas sözleşmede belirtilmektedir.

 1. İşletme hesabı açmak için, noter randevusu ile hesap açılışı arasındaki uzun bekleme sürelerini önlemek için noter randevunuzdan önce bankanızdan randevu almalısınız. Kuruluş belgeleriniz noter tarafından onaylandıktan sonra bankanızda işletme hesabı açmak için kullanabilirsiniz.

 1. İşletme hesabınızı açmadan önce, ilgili maliyetler ve ücretler hakkında bilgi edinmelisiniz. Aşağıdaki kontrol listesi, sunulan işletme hesaplarının önemli noktalarını karşılaştırmanıza yardımcı olabilir:

  Hesap açma maliyetleri

  Hesap Bakım Ücretleri

  Bireysel rezervasyonlar için maliyetler

  Kredi faizi tutarı

  sağlanan kredi limiti (ayrıca kısa vadeli) ve bunun için ücretler

  ATM’lerin yaygınlaşması ve üçüncü şahıs ATM’lerinden para çekme imkanı

  ATM’den para çekme ücretleri Banka/kredi kartı maliyetleri

 1. Bazı bankalar temsile yetkili tüm kişilerin hazır bulunmasını şart koşarken, çoğu durumda genel müdürün varlığı yeterlidir. Temsil yetkisine sahip hissedarlar veya imzaya yetkili kişiler varsa lütfen uygun vekaletnameleri yanınızda getiriniz. Diğer hissedarlar veya yetkili imza sahipleri, ticari ciro hesabını sadece bir hesap vekâletiyle elden çıkarmaya yetkilidir. Doğrudan gecikmeleri önlemek için açılış tarihinde kimlerin bulunması gerektiğini bankanızdan önceden öğrenin. Kimlik doğrulaması için KYC/AML süreci (Müşterinizi Tanıyın/Kara Para Aklamayı Önleme) artık birçok neo-banka aracılığıyla tamamen dijital olarak gerçekleştirilebilir.

Kişisel Destek Alın