Malta’da Şirket Kurulumu Nasıl Yapılır? Avantajları Nelerdir?

Malta, Akdeniz’deki stratejik konumu itibariyle birçok Avrupalı girişimcinin dikkatini çeken bir değere sahip. Malta’nın değerini artıran en önemli nedense ülkede şirket kurmanın diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha avantajlı olmasıdır. Bu nedenle son dönemde Malta’da şirket kurulumu ile alakalı haberler daha fazla ön planda.

Malta’da şirketlere uygulanan vergilendirme uygulaması

Malta Cumhuriyeti tarafından şirketlere uygulanan vergilendirme Malta vatandaşı olmayanlar için yüzde 35 civarında. Yine Malta vatandaşı olanlar için bu oran yüzde 30’dan daha az. Her ne kadar ülkedeki vergilendirme yüksek gibi görünse de, bu rakamların sadece kağıt üzerinde bir değer ifade ettiğini söylememiz gerekir. Çünkü Malta’da uygulanan vergi iade politikaları yatırımcılara önemli ölçüde vergi iade imkanı sunar. Bu konuda Malta’da öne çıkan vergi iade imkanları şöyle:

Malta’da şirket kurmanın vergisel açıdan bazı avantajları…

  • Yerleşik olmayan girişimci veya hissedarlar, temettü döneminde gerçekleşen aktif kar dağıtımı üzerinden ödedikleri vergilerin 6/7’si oranında iade sürecini başlatabilir. Bu durum Malta’da girişimi olan bir iş insanın aktif geliri üzerinden sadece yüzde 5’lik bir vergi ödemesi yapması gerektiği anlamına gelir.
  • Pasif gelirler için de benzeri bir durum söz konusudur. Pasif faiz ve telif hakları söz konusu olduğunda temettü döneminde pasif gelir üzerinden şirketçe gerçekleştirilen vergi ödemelerinin 5/7’si oranında iade başvurunda bulunması mümkündür. Bu da yaklaşık yüzde 10’luk reel bir vergi uygulamasının olması anlamına gelir.

Malta tarafından vergilendirmede getirilen kolaylıklar, ülkedeki yabancı sermayeli şirket sayısını önemli ölçüde arttıran bir husus. Bu durum Malta’nın inovasyon endeksi sıralamasında 27., Avrupa’daysa 12.olmasını sağlayan önemli bir etken.

Malta’daki şirket türleri nelerdir?

Malta’da şirket kurmadan önce hangi tür şirket modellerine sahip olduğu konusunda fikir sahibi olmalısınız. Türkiye’deki şirket modellerine göre Malta’da sadece iki ana şirket modeli vardır. Biri özel limitet, diğeri halka açık şirketler.

Özel limitet: Hissedar sayısı 50’den az olan şirket modelidir. Başlangıç sermayesi de en az 1.165 Euro’dur.

Halka açık şirket: başlangıç sermayesi en yüksek şirket modelidir. En az 46 bin 600 Euro’luk sermaye ile kurulabilir. Ayrıca en az iki direktör, bir sekretere sahip olmalıdır.

Malta’da şirket kurulumu için gereken şartlar nelerdir?

Malta’da şirket kurma sürecinde yerine getirmeniz gereken şartlar şöyle:

  1. Malta yasalarına uygun şekilde hazırlanmış şirket kuruluş sözleşmesi,
  2. Şirket mukavelenamesi,
  3. Şirket modelinize göre değişen şirket sermayesinin teyit edilmesi,
  4. Şirket adının daha önce kullanılmadığını gösteren teyitname,
  5. Varsa hissedarlara dair adres kayıtları, pasaportları, banka referansları,
  6. Şirket açmak için talep edilen ücretlerin ödemesini gösteren dekontlar.

Malta’da limitet şirket kurmak için yapmanız gerekenler nelerdir?

Malta’da en çok tercih edilen şirket modellerinden biri limitet. Bu şirket tipi hem kolay kurulur hem de sermaye gereksinimi bakımından avantajlıdır. Şirketi kurmak için en az iki sermayedarın olması gerekir. En fazla 50 hissedarlık bir limitet şirket planlaması yapılabilir. Şirketin adına açılan banka hesabına asgari sermaye düzeyi olan 1.165 Euro’nun en az yüzde 20’sinin şirket açılım sürecinde yatırılması gerekir.

Bankaya asgari sermayenin bir kısmı veya tamamı yatırıldıktan sonra bankadan alınan dekontla şirket kurulum işlemlerini tamamlamak üzere Ticaret Sicil Bürolarına başvuru yapılması gerekir. Bu süreçte talep edilen evrak ve belgelerin eksiksiz şekilde kuruma ibraz edilmelidir. Bu aşamadan kısa süre sonra şirket onaylanır. Vergi numarası almak için Malta Gelir Komiserliği’ne başvuru yapmanız gerekir.

Malta’da oturum izni alınabilir mi?

Malta Cumhuriyeti tarafından Malta’da şirket kuran girişimcilere geçici oturma izni verilmektedir. Ancak öncesinde şirket kurulumu ve işleyiş planlarının yer aldığı belgelerle Malta yatırımcı vizesine başvurulması gerekir. Başvuru işleminden sonra yatırımcı vizenize onay verilir ve ardından Malta’da şirket kurma işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ardından şirketin kurulduğuna dair belgeleri konsolosluğa sunularak, geçici oturma izni, daha sonrasında Malta’da kalıcı oturma iznine sahip olabilirsiniz.