Almanya Mavi Kart Nedir? (Almanya Blue Card Nedir?)

Almanya Mavi Kart ( Blue Card ) , bir Avrupa Birliği üye devleti tarafından üçüncü ülke vatandaşları için ilgili üye devlette istihdam edilmeleri amacıyla verilen oturma iznidir.

AB Mavi Kartı ( Blue Card ) , AB Direktifi 2009/50/EC’ye dayanmaktadır. AB Mavi Kartı ( Blue Card ) , birçok istihdam sektöründe beklenen gelecek veya mevcut vasıflı işçi eksikliğini gidermek için özellikle yüksek nitelikli üçüncü ülke vatandaşlarının AB’de kalmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

1 Ağustos 2012’den bu yana, AB Mavi Kart, yurtdışından Almanya’daki akademik uzmanlar için merkezi oturma iznidir. Federal İş Ajansının katılımı olmadan basitleştirilmiş bir prosedürle verilir.

Almanya Mavi Kart / Blue Card Şartları

  • Başvuru sahibi, bir Alman üniversite derecesi ile karşılaştırılabilir bir üniversite derecesi kanıtı sunmalıdır.
  • Brüt (2022) 56.400 Euro’luk asgari maaş sınırına uyulmalıdır.

Almanya’da çok sayıda boş pozisyonun bulunduğu sözde kıtlık mesleklerinde, alt maaş sınırı 43.992 Euro’dur (2022). Bu, örn. B. doktorlar, mühendisler ve aynı zamanda bilim adamları, matematikçiler ve BT uzmanları için. İstismarı önlemek için Federal İş Kurumu, çalışma saatleri ve maaş gibi çalışma koşulları açısından karşılaştırılabilirlik kontrolü yapar.

AB Mavi Kartı / Blue Card, göçmen ve ailesi için sayısız ayrıcalık sunar. Böylece, Örneğin, erken bir daimi oturma hakkı, potansiyel başvuru sahiplerine Almanya’daki geleceklerini uzun vadede planlama fırsatı verir: sadece 33 aylık bir kalıştan sonra sınırsız bir yerleşim izni alınabilir. Almanca dil becerileri B1 seviyesinde kanıtlanabiliyorsa, yerleşim izni 21 ay sonra bile verilir.

Almanya’da AB Mavi Kartı yalnızca göçmenlik makamları tarafından verilir. Vize gerektiren üçüncü ülkelere, AB Mavi Kart hakkının olduğu durumlarda sorumlu Alman diplomatik misyonu tarafından istihdama giriş için Almanya mavi kart / blue card vizesi, ulusal vize verilir. Girişten sonra vize, yetkili göçmenlik makamları tarafından bir AB Mavi Kartı / Blue Card ile değiştirilecektir.

Almanya Mavi Kart / Blue Card Nasıl Alınır?

Almaya Mavi Kart / Blue Card alabilmek için ilk önce üniversite diplomanızı veya mesleki belgenizin Almanya’da denklik işlemleri tamamlandıktan sonra bir Alman firmasından sizin adınıza düzenlenmiş iş sözleşmesinin olması gerekir. İş sözleşmesi de statünüze uygun bir şekilde gerekli şartları taşımış olması gerekir. Tüm bu şartlar taşıdığınız zaman gerekli evraklar ile konsolosluğa başvuru yapmanız gerekir. Başvuru yaptıktan sonra konsolosluğun incelemesiyle size Almanya’da gidebilmeniz için başvurduğunuz alanla ilgili vizeniz verilir. Daha sonra bu vizeyle  Almanya’ya gittiğinizde belli bir süre içerinden Yabancılar dairesine başvurarak Blue Card veya Çalışma İzni kartınızı almanız gerekir. Kısaca özetlersek bu şekilde Almanya’da Mavi Kart / Blue Card almış olursunuz.

Almanya Nitelikli İşçi Göçü

Almanya Nitelikli Göç Yasası, üçüncü ülkelerden nitelikli uzmanların göçünü kolaylaştırır. Hızlandırılmış prosedür aynı zamanda tanıma prosedürünü de kısaltır.

Burada aşağıdaki soruların cevaplarını bulacaksınız:

  • Almanya Nitelikli Göç Yasası ile neler değişti?
  • Almanya Nitelikli Göç Yasası tanıma hakkında ne diyor?

Almanya Nitelikli Göç Yasası ile neler değişti?

Almanya Nitelikli Göç Yasası 1 Mart 2020 tarihinden itibaren yürürlüktedir. Amaç, ekonominin ihtiyaçlarına göre üçüncü ülkelerden nitelikli uzmanların istihdamını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle, özellikle oturma izni verilmesi için gerekli şartlar yeniden düzenlenmiştir. Değişikliklerin çoğu İkamet Yasasında (AufenthG) bulunabilir. Bu, çalışma, iş arama, eğitim, eğitim arama veya yabancı mesleki niteliklerin tanınması gibi çeşitli amaçlar için oturma izni verilmesini düzenler.

Nitelikli Göç Yasası, vasıflı işçi olarak istihdam için giriş ve ikameti kolaylaştırır. Mesleki eğitime veya akademik eğitime sahip uzmanlar, niteliklerinin elverdiği ölçüde çalışabilirler (§§ 18 ila 18b AufenthG). Bu aynı zamanda ilgili mesleklerde istihdamın mümkün olduğu anlamına gelir. Ayrıca akademik eğitim almış vasıflı işçiler sadece üniversite diploması gerektiren işlerde çalışamazlar. Ayrıca mesleki, akademik olmayan eğitimin ön koşul olduğu niteliklerle ilgili diğer nitelikli mesleklerde de istihdam edilebilirler. Somut bir iş teklifi ve niteliklerinin tanınmasıyla, üçüncü ülkelerden mesleki eğitim almış vasıflı işçiler, artık niteliklerinin elverdiği tüm mesleklere erişebilmektedir. Artık belirli darboğaz meslekleriyle sınırlı değilsiniz. Federal İstihdam Bürosu (BA), bir öncelik kontrolü olmaksızın istihdamı onaylamalıdır (§ 39 AufenthG).

Akademisyenlerin yanı sıra mesleki eğitim almış uzmanlar da artık iş aramak için Almanya’ya girebiliyor. Tanımaya ek olarak, aranan işe karşılık gelen Almanca dil becerileri de gereklidir. Kural olarak, Diller için Avrupa Ortak Referans Çerçevesi’nin en az B1 seviyesinde Almanca bilgisi gereklidir. Ayrıca geçim güvencesi sağlanmalıdır. Nitelikli bir iş arayışı, haftada 10 saate kadar deneme istihdamına da izin verir (İkamet Yasası’nın 20. Maddesi, 1. Paragrafı).

Nitelikli Göç Yasası ayrıca nitelikli mesleki eğitim için kalmayı kolaylaştırır. Bu aynı zamanda bir Almanca hazırlık kursu için de kullanılabilir (§ 16a AufenthG). Çıraklık aramak için geçici ikamet de artık mümkündür (§ 17 AufenthG).

Almanya Nitelikli Göç Yasası tanıma hakkında ne diyor?

Oturma izni verilmesi ve mesleki yeterliliğin tanınması ayrı prosedürlerde incelenmeye devam edecektir. Ancak, göç ve tanınma arasındaki ilişki çeşitli düzeylerde yeniden düzenlenmiştir.

Almanya’da kalifiye bir iş bulmak isteyen üçüncü ülkelerden gelen vasıflı işçiler, mesleki niteliklerinin veya – akademik, düzenlemeye tabi olmayan alanda – karşılaştırılabilir olarak tanınan bir üniversite diplomasının tanınmasını gerektirir. BT uzmanları şu anda tek istisnadır: Almanya’ya “belirgin pratik mesleki bilgi” ile Almanya’da tanınmadan ve mesleklerini uygulamadan girebilirler (İkamet Yasası Bölüm 19c).

Almanya’da Hızlandırılmış Kalifiye İşçi Süreci

Belirli koşullar altında, işverenler üçüncü ülkelerden vasıflı işçilerin girişi için hızlandırılmış bir prosedür için başvurabilirler. Bu, tanıma prosedürünün süresini 2 aya indirmelidir. Bu amaçla, işveren yetkili yabancılar dairesi, genellikle de ilgili federal devletin merkezi yabancılar dairesi ile bir anlaşma yapar. Bu, tanıma prosedürünü başlatır ve işverenler ve yetkili makam için merkezi irtibat noktası olarak hizmet eder. Ek olarak, gerekli olabilecek BA’nın onayı için ve ayrıca giriş vizesi başvurusu ve verilmesi için daha kısa süreler geçerlidir. Hızlandırılmış prosedür için 411 Euro tutarındaki ek masraflar işveren tarafından karşılanır (§ 81a AufenthG).

Almanya’da Tanıma Önlemleri İçin Kal

Kalifikasyon önlemleri için Almanya’da kalma fırsatları genişletildi. Temel ön koşul, devam eden tanıma sürecinde Alman mesleki yeterliliği ile ilgili önemli farklılıkların tespit edilmiş olmasıdır ve bunlar yeterlilik yardımı ile telafi edilmelidir. Ayrıca, genellikle A2 düzeyinde (Bölüm 16d AufenthG, daha önce Bölüm 17a) olmak üzere en azından yeterli Almanca dil becerileri de gereklidir.

Almanya’da böyle bir yeterlilik önleminde yer alan yabancı vasıflı işçilerin aynı zamanda burada çalışmasına izin verilir. Bu süreçte, özellikle yasal düzenlemeye tabi tıp alanında istihdamı kolaylaştıran gerekli mesleki bağlam gevşetildi. Bunun nedeni, vasıflı işçinin artık tam olarak tanınmak için başvurdukları meslekte çalışmak zorunda olmamasıdır. Oturma izni de 18 aydan en fazla 24 aya kadar uzatılabilir. Bu, sınavlardan önceki uzun bekleme sürelerini hesaba katarak sınavların tekrarlanmasını sağlar. Tanınmış meslekte paralel istihdam ile kalış, düzenlemeye tabi olmayan meslekler için de mümkündür.

Yabancı vasıflı işçiler artık tanıma prosedürü başlamadan önce bile ülkeye girebilir ve prosedüre paralel olarak istihdam edilebilir. Bu, tanıma sürecinin tamamı boyunca Almanya’da kalabileceğiniz anlamına gelir. Bunun için ön koşul, BA ile menşe ülkedeki istihdam servisi arasındaki ön yerleştirme sözleşmesidir. Bu düzenleme, sağlık ve bakım mesleklerinin yanı sıra “diğer seçilmiş mesleki nitelikler” (§ 16d AufenthG) için açıkça geçerlidir.

Almanya İş Arama Vizesi

Üçüncü Ülkelerden Nitelikli İşçiler

Almanya İş arama vizesi, üçüncü ülkelerden ilgilenen profesyonellerin iş aramak için altı aylığına Almanya’ya gelmelerini sağlar. Daha sonra, niteliklerine uygun bir iş bulabilirler.

Ön koşul, bir Alman üniversite derecesi ile karşılaştırılabilir bir üniversite diplomasına sahip olmaları ve kendi kendilerini geçindirebilmeleridir. Altı ay içinde bir işveren bulunursa, gerekli oturma izni veya ‘Mavi Kart AB’ başvurusu doğrudan Almanya’da yapılabilir.

1 Mart 2020’den itibaren yurtdışında eğitimlerini tamamlayan kalifiye işçiler de iş aramak için Almanya’ya gelebildiler. Ön koşul, yabancı kalifikasyonun Almanya’daki yetkili makam tarafından tanınmış olması, kalış için geçim kaynağının güvence altına alınmış olması ve amaçlanan iş için gerekli Almanca dil becerilerinin mevcut olmasıdır.

İş arama vizesi, özellikle işçi aramalarını bölgesel olarak yönlendiren küçük ve orta ölçekli şirketlere yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Almanya vasıflı işçileri ülkede tutmaya heveslidir: Yukarıdaki şartları karşılayan ve halihazırda Almanya’da kazançlı bir iş veya bilimsel çalışma için bulunan yabancılar, bu işi tamamladıktan sonra iş aramak için uygun bir oturma izni alabilirler.

Almanya’da Yabancı Vasıflı İşçilerin Eşlerinin ve Çocuklarının Oturum İzni Alınması

Gelir getirici çalışma amacıyla oturma iznine sahip yabancı vasıflı işçilere yurtdışından eşleri eşlik edebilir. Bunun için Almanya’da bir yıldan fazla kalmayı düşünmeleri gerekir. Genellikle bir dil yeterliliğinin kanıtı gereklidir. İstisnalar, esas olarak yüksek nitelikli kişilerin ve araştırmacıların eşleri ile ‘AB Mavi Kart’ sahipleri, bir ICT kartı veya mobil ICT kartı sahipleri ve belirli ülkelerin vatandaşlarının (örneğin ABD, Kanada, Avustralya, Japonya) eşleri için geçerlidir. Akademik eğitim almış eşler lehine de istisnalar yapılabilir.

Almanya’ya taşındıktan sonra evlenirseniz, eşiniz genellikle Almanya’da iki yıl ikamet ettikten sonra size katılabilir. ‘Mavi Kart AB’ sahipleri için istisnalar geçerlidir.

Çocuklar da gelebilir. Ebeveynleri veya velayeti olan ebeveynleri ile Almanya’ya taşınmamış çocuklar için (yaşlarına ve eşlerinin onlarla birlikte hareket edip etmemesine bağlı olarak) farklı düzenlemeler geçerlidir.

Aile birleşimi için oturma iznine sahip olan aile üyeleri, kendilerine oturma izni verildiği anda tam ve sınırsız çalışma hakkına sahip olurlar.